Lĩnh vực hoạt động

C BHI hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp các loại công trình dân dụng; Trang trí nội ngoại thất các công trình xây dựng - Đầu tư và cho thuê các máy móc, vật tư xây dựng.
* Xây dựng nhà các loại
* Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
* Xây dựng công trình công ích
* Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
* Lắp đặt hệ thống điện
* Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
* Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
* Thi công  lắp dựng nhôm kính
* Hoàn thiện công trình xây dựng
* Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
* Giám sát thi công xây dựng công trình
* Các lĩnh vực khác