Dự án SOLRISE tại phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định