An toàn lao động

Công ty Cổ phần xây dựng C BHI luôn đặt mục tiêu an toàn lao động là ưu tiên hàng đầu với khẩu hiệu: "An toàn để sản xuất, sản xuất thì phải an toàn".