• Hateco
  • Gamuda
  • Parkcity
  • Đình Vũ
  • Tasco xuân phương

Dự án tiêu biểu

Công ty Cổ phần Xây dựng C BHI từ khi thành lập đến nay đã tham gia hoạt động xây dựng trong nhiều lĩnh vực và tham gia thi công xây lắp, hoàn thiện các công trình tầm cỡ quốc gia.

Tin tức nổi bật

Đối tác khách hàng