Dự án SOLRISE tại phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

GIỚI THIỆU DỰ ÁN 

Tên thương mại của dự án: SOLRISE.
Tên dự án phê duyệt: Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2, phường Nhơn Phú, Thành Phố Quy Nhơn.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH SOLRISE Nhơn Phú.
Địa điểm xây dựng: Phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.


Các tin khác

Tin tức nổi bật

Dự án nổi bật