Trường đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán

Tên công trình: Trường đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán
Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư: Kiểm toán Nhà nước
Nhà thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng C BHI
Tư vấn: Công ty Cổ phần TEXO tư vấn và đầu tư

Tin tức nổi bật

Dự án nổi bật

Các tin khác