Trung tâm Khai thác Vận chuyển khu vực phía Bắc thành phố Hà Nội

Công ty Cổ phần Xây dựng C BHI là một trong hai nhà thầu chính thi công dự án: Xây dựng Trung tâm Khai thác Vận chuyển khu vực phía Bắc thành phố Hà Nội thuộc xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Tên công trình: 
Xây dựng Trung tâm Khai thác Vận chuyển khu vực phía Bắc thành phố Hà Nội.
Địa chỉ: Xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án các công trình Bưu điện - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

 


Phối cảnh dự án Trung tâm Khai thác Vận chuyển phía Bắc thành phố Hà Nội

Nhà thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng CBHI và Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long 
Tư vấn: 
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

Tin tức nổi bật

Dự án nổi bật

Các tin khác